Načítám kategorie...
Načítám kategorie...
Načítám kategorie...
Načítám kategorie...
Načítám kategorie...
Načítám kategorie...
Načítám kategorie...
Načítám kategorie...
Hlavní stránka > Autosedačky a jejich normy

Autosedačky a jejich normy

 

Ve státech EU a tedy i v České republice smějí být uváděny na trh pouze autosedačky, které splňují předpis EHK OSN č. 44. Předpis byl poprvé formulován v roce 1981 a neustále se vyvíjí a zpřísňuje. Každá významná změna se nazývá série změn, tu udává první dvojčíslí čísla schválení. Od 12.9. 1995 platila série změn 03. Od 12.9. 1999 se nesměly uvádět na trh autosedačky schválené dle starší série změn 02. Od 23.6. 2005 je zavedena nová série změn 04. Ta se liší od 03 především zavedením přísnějších kontrol autosedaček. Technické požadavky zůstaly nezměněny. Od 29.6. 2009 nebudou moci být uváděny na trh autosedačky plnící sérii změn 03 předpisu č.44.

 

Povinné údaje uvedené na dětských autosedačkách a jejich význam:

 

Na všech dětských autosedačkách musí být štítek (většinou oranžový) nebo znak zkušebny. Na tomto štítku se vždy nachází „E“ v kroužku a následně jedno číslo. Pod tímtokroužkem se nachází číselná kombinace.

Rozhodující jsou první 2 čísla. „03“ přísluší ECE R 44 – 03 a „02“ ECE  R 44 – 02.

Měli byste kupovat už pouze výrobky označené ECE R 44 – 03, nebo lépe podle nejnovější normy ECE R 44 - 04.

  

Rok výroby   - musí být uveden na jedné z hlavní plastové části

Označení tras poutání – musí být v náčrtku označeno vždy, pokud se autosedačka připoutává pomocí pásů pro dospělé (u autosedaček s dítětem s čelem proti směru jízdy červeně a modře u autosedaček po směru jízdy)

Autosedačky 0 a 0+ - musí obsahovat štítek 60 x 120 mm v jazyce země, kde je autosedačka uváděna na trh s výstrahou „Neumisťujte dětskou sedačku směřující dozadu na přední sedadlo s airbagem. Hrozí smrt nebo vážné zranění“

Universal    - pro kterou kategorii vozidel byla sedačka povolena

9 – 18 kg     - povolení pro váhovou kategorii

E                   - evropská kontrolní značka

1                   - poznávací číslo země, ve kterém byla sedačka povolena

                       (1 – Německo; 2 – Francie; 3 – Itálie; 4 – Holandsko, atd.)

04                 - číslo povolení; obě čísla označují podle které normy byla autosedačka 

                       schválena (např. ECE R 44 - 04).      

Výrobce      - jméno výrobce (nemusí být uvedeno)

 

Zpracování dat
Schovat